x

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

Seqüenciació i Bioinformàtica de FISABIO-Salut Pública

Preus

UNITAT DE PLATAFORMES I SERVEIS FISABIO

Seqüenciació Illumina

 

AMPLICONS: llibreries + seqüenciació
TIPOLOGIA TARIFA PER MOSTRA
A B C
Libreries d’amplicons (16S, 18S, ITS, o personalitzats) i seqüenciació en RUN illumina MiSeq 2x300pb. Mínim 60.000 lectures per mostra 56€ 58€ 60€

 

GENOMES BACTERIANS MiSeq 2x300pb TIPOLOGIA TARIFA PER MOSTRA
A B C
Construcció de llibreria d’ADN genòmic bacterià i seqüenciació en RUN illumina MiSeq 2x300pb (COVERAGE 100X) 214€ 218€ 230€
Construcció de llibreria d’ADN genòmic bacterià i seqüenciació en RUN illumina MiSeq 2x300pb (COVERAGE 50X) 138€ 146€ 159€
Construcció de llibreria d’ADN genòmic bacterià i seqüenciació en RUN illumina MiSeq 2x300pb (COVERAGE 20X) 103€ 105€ 115€

 

GENOMES BACTERIANS NextSeq 2x150pb TIPOLOGIA TARIFA PER MOSTRA
A B C
Construcció de llibreria d’ADN genòmic bacterià i seqüenciació en RUN illumina NextSeq 2x150pb (COVERAGE 100X) 137€ 139€ 151€
Construcció de llibreria d’ADN genòmic bacterià i seqüenciació en RUN illumina NextSeq 2x150pb (COVERAGE 50X) 106€ 108€ 118€
Construcció de llibreria d’ADN genòmic bacterià i seqüenciació en RUN illumina NextSeq 2x150pb (COVERAGE 20X) 100€ 103€ 110€

 

METAGENOMES NextSeq 2x150pb TIPOLOGIA TARIFA PER MOSTRA
A B C
Metagenomes (50 milions de lectures por mostra) 886€ 900€ 982€
Metagenomes (20 milions de lectures por mostra) 500€ 508€ 554€
Metagenomes (10 milions de lectures por mostra) 292€ 298€ 325€

 

GENOMES VIRALS MiSeq 2x300pb TIPOLOGIA TARIFA PER MOSTRA
A B C
Genomes virals (COBERTURA 1000X) 85€ 87€ 94€
GGenomes virals (COBERTURA 10.000X) 214€ 218€ 238€

 

RNA-SEQ BACTÈRIA Nextseq 1x150pb TIPOLOGIA TARIFA PER MOSTRA
A B C
RNA-seq / metatranscriptoma (50 milions de lectures por mostra) 768€ 781€ 851€
RNA-seq / metatranscriptoma (20 milions de lectures por mostra) 393€ 401€ 437€
RNA-seq / metatranscriptoma (10 milions de lectures por mostra) 281€ 285€ 312€

 

 

ALTRES SERVEIS Preu únic (€)
ELIMINACIÓ D’ARN RIBOSOMAL i tractament DNasa 70
EXTRACCIÓ D’ADN 20
EXTRACCIÓ D’ARN 25
Quantificació d’ADN 1
Determinació de fragments d’ADN 25
Seqüenciació de llibreries d’amplicons 22
Indexat i seqüenciació d’amplicons 50

 

 

TIPUS D’ESTUDI: Carreres de seqüenciació TIPOLOGIA TARIFA PER MOSTRA OUTPUT (Gb / lectures Single read)
Preu únic (€)
MiSeq® Reagent Kit v3 (600 cycles) 2100,00 15Gbp / 25 millones
MiSeq Reagent Kit v2 (500cycles) 1700,00 8,5Gbp /15 millones
MiSeq Reagent Kit v3 (150-cycles) 1100,00 3,8Gbp /25 millones
MiSeq Reagent Kit v2 (300 cycles) 1600,00 5 Gbp /15 millones
MiSeq Reagent Nano Kit, v2 (500 cycles) 600,00 500Mbp /1 millón
MiSeq Reagent Micro Kit, v2 (300 cycles) 700,00 1,2Gbp /4 millones
NextSeq® 500/550 High Output Kit v2.5 (300 cycles) 4600,00 120Gbp /400 millones de lecturas
NextSeq® 500/550 Mid Output Kit v2.5 (300 cycles) 2100,00 39Gbp /130 millones de lecturas
NextSeq® 500/550 Mid Output Kit v2.5 (150 cycles) 1600,00 19Gbp /130 millones de lecturas
NextSeq® 500/550 High Output Kit v2.5 (150 cycles) 2900,00 60Gbp /400 millones de lecturas
NextSeq® 500/550 High Output Kit v2.5 (75 cycles) 1750,00 30Gbp /400 millones de lecturas

 

Bioinformàtica

 

TIPOLOGIA TARIFA PER MOSTRA
A B C
Anotació taxonòmica d’amplicons upstream (16S, 18S, ITS) 18€ 19€ 20€
Anàlisis comparat d’amplicons downstream (16S, 18S, ITS) 32€ 33€ 36€
Mapeig de genomes sencers bacterians o d’eucariotes menors de (< 10Mb) 46€ 47€ 51€
Assemblat i anotació de metagenomes /metatranscriptomes 103€ 105€ 114€
Assemblat, anotació i anàlisi diferencial de metagenomes/metatranscriptomes 143€ 145€ 158€
Mapeig i anàlisi diferencial de metagenomes/metatranscriptomes 94€ 96€ 104€
Mapeig de metagenomes/metatranscriptomes 73€ 74€ 81€
Anàlisis comparat entre genomes bacterians (<10Mb), pangenoma 114€ 116€ 127€

 

A: FISABIO / Organismes públics Comunitat Valenciana
B: Organismes nacionals públics i europeus
C: Organismes privats i Internacionals

 

Pendents d’aprovació: PACBIO SEQUEL II

 

TIPOLOGIA TARIFA PER MOSTRA
A B C
Genoma eucariota HiFi (1 A 3 cells) 2594€ 2637€ 2875€
16S (96 por cell) 39€ 40€ 42€
Metagenomes (4 por cell) 983€ 999€ 1088€
Genomes bacterianes (min 40 max 48) 203€ 206€ 225€