x

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

Seqüenciació i Bioinformàtica de FISABIO-Salut Pública

Preus

UNITAT DE PLATAFORMES I SERVEIS DE FISABIO

Seqüenciacin Illumina

 

 

AMPLICONS (llibreries + seqüenciació) TIPOLOGIA TARIFA PER MOSTRA
A B C
56€ 58€ 60€
16S des de RNA 66€ 68€ 70€
Llibreries amb preamplificació d’amplicons i seqüenciació 66€ 68€ 70€
Llibreries d’amplicons sense seqüenciació 46€ 48€ 50€
Indexar i seqüenciar amplicons 38€ 50€ 54€

 

GENOMES BACTERIANS MiSeq 2x300pb TIPOLOGIA TARIFA PER MOSTRA
A B C
Construcció de llibreria d’ADN genòmic bacterià i seqüenciació en RUN illumina MiSeq 2x300pb (COVERAGE 100X) 214€ 218€ 230€
Construcció de llibreria d’ADN genòmic bacterià i seqüenciació en RUN illumina MiSeq 2x300pb (COVERAGE 50X) 138€ 146€ 159€
Construcció de llibreria d’ADN genòmic bacterià i seqüenciació en RUN illumina MiSeq 2x300pb (COVERAGE 20X) 103€ 105€ 115€

 

GENOMES BACTERIANS NextSeq 2x150pb TIPOLOGIA TARIFA PER MOSTRA
A B C
Construcció de llibreria d’ADN genòmic bacterià i seqüenciació en RUN illumina NextSeq 2x150pb (COVERAGE 100X) 137€ 139€ 151€
Construcció de llibreria d’ADN genòmic bacterià i seqüenciació en RUN illumina NextSeq 2x150pb (COVERAGE 50X) 106€ 108€ 118€
Construcció de llibreria d’ADN genòmic bacterià i seqüenciació en RUN illumina NextSeq 2x150pb (COVERAGE 20X) 100€ 103€ 110€

 

METAGENOMES NextSeq 2x150pb TIPOLOGIA TARIFA PER MOSTRA
A B C
Metagenomes (50 milions de lectures por mostra) 886€ 900€ 982€
Metagenomes (20 milions de lectures por mostra) 500€ 508€ 554€
Metagenomes (10 milions de lectures por mostra) 292€ 298€ 325€

 

GENOMES VIRALS MiSeq 2x300pb TIPOLOGIA TARIFA PER MOSTRA
A B C
Seqüenciació d’aïllats virals purs (COBERTURA 1000X) 105€ 107€ 124€
Seqüenciació d’aïllats virals purs (COBERTURA 10.000X) 214€ 218€ 238€

 

RNA-SEQ BACTÈRIA Nextseq 1x150pb TIPOLOGIA TARIFA PER MOSTRA
A B C
RNA-seq / metatranscriptoma (50 milions de lectures por mostra) 768€ 781€ 851€
RNA-seq / metatranscriptoma (20 milions de lectures por mostra) 393€ 401€ 437€
RNA-seq / metatranscriptoma (10 milions de lectures por mostra) 281€ 285€ 312€

 

 

ALTRES SERVEIS
Preu únic (€)
ELIMINACIÓ D’ARN RIBOSOMAL i tractament DNasa 70
EXTRACCIÓ D’ADN 20
EXTRACCIÓ D’ARN 25
Quantificació d’ADN 2
Determinació de fragments d’ADN 60
Seqüenciació de llibreries d’amplicons 22
cDNA per a 16S amb tractament DNasa i PCR 16S de comprovació 15

 

 

TIPUS D’ESTUDI: Carreres de seqüenciació TIPOLOGIA TARIFA PER MOSTRA OUTPUT (Gb / lectures Single read)
Preu únic (€)
MiSeq® Reagent Kit v3 (600 cicles) 2100,00 15Gbp / 25 milions de lectures
MiSeq Reagent Kit v2 (500 cicles) 1700,00 8,5Gbp /15 milions de lectures
MiSeq Reagent Kit v3 (150-cicles) 1100,00 3,8Gbp /25 milions de lectures
MiSeq Reagent Kit v2 (300 cicles) 1600,00 5 Gbp /15 milions de lectures
MiSeq Reagent Nano Kit, v2 (500 cicles) 600,00 500Mbp /1 milió de lectures
MiSeq Reagent Micro Kit, v2 (300 cicles) 700,00 1,2Gbp /4 milions de lectures
NextSeq® 500/550 High Output Kit v2.5 (300 cicles) 4600,00 120Gbp /400 milions de lectures
NextSeq® 500/550 Mid Output Kit v2.5 (300 cicles) 2100,00 39Gbp /130 milions de lectures
NextSeq® 500/550 Mid Output Kit v2.5 (150 cicles) 1600,00 19Gbp /130 milions de lectures
NextSeq® 500/550 High Output Kit v2.5 (150 cicles) 2900,00 60Gbp /400 milions de lectures
NextSeq® 500/550 High Output Kit v2.5 (75 cicles) 1750,00 30Gbp /400 milions de lectures

 

 

PACBIO SEQUEL II

 

TIPOLOGIA TARIFA PER MOSTRA
A B C
Genoma eucariota HiFi (1 A 3 cells) 2594€ 2637€ 2875€
16S (96 por cell) 82€ 83€ 90€
Metagenomes (4 por cell) 983€ 999€ 1088€
Genomes bacterianes (runs de 308) 251€ 255€ 278€
Genomes bacterianes (de 1 a 15) 320€ 330€ 350€

 

 

SARS-COV2

 

TIPOLOGIA TARIFA PER MOSTRA
A B C
Análisis bioinformátic de Sars-CoV2 30€ 30,5€ 33,25€
Artic+ llibreries illumina+ seqüenciació en MiSeq (80-96 mostres) 115€ 117€ 128€
Artic+ llibreries illumina+ seqüenciació en Nextseq500 (200-400 mostres) 103€ 105€ 114€
Artic+ llibreries nanopore+ seqüenciació (80-96) mostres) 82€ 83€ 88€

 

Bioinformática

 

TIPOLOGIA TARIFA PER MOSTRA
A B C
Anotació taxonòmica d’amplicons upstream (16S, 18S, ITS) 18€ 19€ 20€
Anàlisis comparat d’amplicons downstream (16S, 18S, ITS) 32€ 33€ 36€
Mapeig de genomes sencers bacterians o d’eucariotes menors de (< 10Mb) 46€ 47€ 51€
Assemblat i anotació de metagenomes /metatranscriptomes 142€ 145€ 158€
Assemblat, anotació i anàlisi diferencial de metagenomes/metatranscriptomes 174€ 177€ 193€
Mapeo y análisis diferencial de metagenomas/metatranscriptomas 104€ 125€ 127€
Mapeig i anàlisi diferencial de metagenomes/metatranscriptomes 83€ 100€ 102€
Anàlisis comparat entre genomes bacterians (<10Mb), pangenoma 108€ 130€ 132€
Assemblat de genomes seqüenciats mitjançant tecnologia PacBio/Nanopore/Illumina 138€ 165€ 168€
Anotació automàtica de genomes bacterians 107€ 128€ 131€
Anàlisis de factors de Resistència/Virulència en genomas bacterians per a la seua caracterització 305€ 365€ 371€

 

A: FISABIO / Organismes públics Comunitat Valenciana
B: Organismes nacionals públics i europeus
C: Organismes privats i Internacionals