x

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

Seqüenciació i Bioinformàtica de FISABIO-Salut Pública

Presentació

En els últims 10 anys la seqüenciació de DNA ha experimentat un creixement exponencial a causa de l’aparició i desenvolupament de les tècniques de seqüenciació massiva (en anglés NGS, Next Generation Sequencing). Actualment aquestes sigles engloben tant les plataformes de seqüenciació de segona generació com les noves plataformes de tercera generació. La implementació i el desenvolupament d’aquestes tècniques obri noves possibilitats d’anàlisis en múltiples subdisciplines relacionades amb les Ciències Biològiques i de la Salut.

Alguns dels camps que estan experimentant nous avanços gràcies a la seqüenciació massiva, són:

  • Microbiologia Clínica, Salut Pública i Epidemiologia.
  • Estudi de les comunitats microbianes del cos humà i la seua relació amb la salut i la malaltia.
  • Seguretat microbiològica en Salut Pública i en la indústria agroalimentària.
  • Control de plagues.
  • Genètica humana.

El Servei compta amb laboratoris independents i tot l’equipament necessari per al processament de mostres biològiques, purificació i modificació dels àcids nucleics, així com per a la construcció de les llibreries i seqüenciació. Els laboratoris es troben topogràficament separats per a evitar contaminacions (pre i post amplificació d’àcids nucleics).

El servei està a més equipat amb servidors de càlcul i unitats de còpia de seguretat d’alt rendiment per al processament de les dades de seqüenciació i anàlisis bioinformàtiques.

Infraestructures de seqüenciació

Segona generació

  • Illumina MiSeq: capacitat màxima 2x300bp, eixida total fins a 15GigaBases.
  • Illumina NextSeq500: capacitat màxima 2×150, eixida total fins a 120GigaBases.

Tercera generació

  • Oxford Nanopore MinIon: capacitat màxima seqüències llargues (fins a 100Kb), eixida total fins a 30GigaBases.
  • Sequel II (previst desembre 2019).