x

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

Seqüenciació i Bioinformàtica de FISABIO-Salut Pública

Activitat formativa

Una de les missions del Servei de Seqüenciació i Bioinformàtica de FISABIO-Salut Pública és la formació dels investigadors en el camp de la seqüenciació massiva i bioinformàtica. Per a això el servei ofereix periòdicament cursos de formació propis o associats a altres entitats. Entre alguns dels cursos actius destaquem:

  • Curs bàsic de bioinformàtica.
  • Curs bàsic en anàlisis genòmiques.
  • Curs bàsic de R.
  • Preparació de llibreries metagenòmiques.
  • Preparació de llibreries d’amplicons.

El Servei organitza i promou cursos personalitzats orientats a les necessitats específiques dels usuaris.