x

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

Seqüenciació i Bioinformàtica de FISABIO-Salut Pública

En els últims 10 anys la seqüenciació de DNA ha experimentat un creixement exponencial a causa de l’aparició i desenvolupament de les tècniques de seqüenciació massiva (en anglés NGS, Next Generation Sequencing). Actualment aquestes sigles engloben tant les plataformes de seqüenciació de segona generació com les noves plataformes de tercera generació. La implementació i el desenvolupament d’aquestes tècniques obri noves possibilitats d’anàlisis en múltiples subdisciplines relacionades amb les Ciències Biològiques i de la Salut.

Perquè aquests avanços es produïsquen resulta indispensable disposar tant de plataformes de seqüenciació adequades com de personal experimentat en aquesta mena de tècniques.

En aquest context i amb la finalitat de promoure la investigació biomèdica, naix el Servei de Seqüenciació i Bioinformàtica de FISABIO-Salut Pública.

Serveis

fisabio_secuenciacion
Protocols de seqüenciació

Ofereix la possibilitat de multiplexar segons la cobertura requerida per l’usuari: seqüenciació de transcriptomes, de genomes eucariotes, procariotes i virus complets, de amplicons, metagenòmica/metatranscriptòmica, xicotets RNA, panells de gens, etc.

fisabio_analisis
Anàlisi bioinformàtica

El Servei aplica fluxos de treball estandarditzats (pipelines) preestablits. En cas de necessitat, existeix la possibilitat d’elaborar pipelines ad hoc en funció de les necessitats de l’usuari.

fisabio_asesoria
Assessoria

FISABIO posa a la disposició dels usuaris l’experiència adquirida en la seua trajectòria: des dels primers seqüenciadors de segona generació, passant per l’evolució dels seqüenciadors d’Illumina fins a les noves tecnologies de tercera generació.

Cursos i activitat formativa

Una de les missions del Servei de Seqüenciació i Bioinformàtica de FISABIO-Salut Pública és la formació dels investigadors en el camp de la seqüenciació massiva i bioinformàtica

Resultats i publicacions

Coneix més sobre els nostres resultats i les nostres últimes publicacions.